KELIP. POS. JUAL.

Di pasaran fesyen dipercayai Malaysia.

Klik di bawah untuk muat turun Thryffy!

Mengunakan komputer? Imbaskan QR Code ini untuk memuat turun Thryffy!

THRYFFY QR

CARA MENGGUNA THRYFFY?

4 LANGKAG SENANG DAN PANTAS

1. MENGAMBIL GAMBAR

Ambil dan muat naikkan gambar barang anda.

2. SENARAIKAN

Senaraikan dan isi butir-butirnya.

3. MENGEPOSKAN

Hantarkan barang anda dalam masa 48 jam.

4. DAPATKAN KEUNTUNGAN

Itu sajalah! Setelah barang anda sudah diterimakan, anda hanya selangkah dari mendapat bayaran.

TENTANG THRYFFY

Thryffy adalah sebuah pasaran fesyen pengguna ke pengguna untuk mengemaskan almari anda dengan hanya sekelip gambar! Kongsikan dan menjual gaya anda!

APAKAH PERBEZAAN KAMI?

Bayaran Selamat Terjamin

Bayar secara selamat dengan menggunakan perbankan dalam talian, kad debit ataupun kredit.

Senang Mengguna

Senaraikan barang anda dalam masa 60 saat!

Perkhidmatan Pelanggan Khas

Don’t hesitate to contact our support team. We are always ready to help!

Jenis Bayaran kami Menerima

Kami terima semua jenis bayaran popular di Malaysia.

Ikutilah Kami Di Media Sosial